Toimintasuunnitelma 2023

1.11.2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yhdistyksen sääntöjen mukaan tarkoituksena on toimia eläkeläisten yhdyssiteenä toiminta-alueella, tiedottaa eläkeläisiä koskevista asioista, valvoa ja ajaa eläkeläisten yleisiä etuja ja oikeuksia, järjestää jäsenilleen ohjelmallisia tapaamisia ja viihdytys- ja virkistystoimintaa sekä hankkia jäsenilleen neuvoja ja ohjausta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys on v. 2022 liittynyt jäseneksi Vanhustyön Keskusliittoon. VTKL:sta saamme ajantasaista tietoa, ohjausta, neuvontaa sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen, kokemusten vaihtamiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön muiden alan järjestöjen kanssa. VTKL järjestää erilaisia koulutuksia ja infotilaisuuksia, joihin osallistumme.

Yhdistyksen kerhotoiminta jatkuu kunnan omistamissa tiloissa Kellotuvalla, Koulutie 20, Kellokoski. Liikuntaan liittyvät kerhot toimivat koululla ja Järvenpään keilahallilla. Jäsenten kuukausitapaamiset pidetään Kellokosken Yhtenäiskoululla. Hallituksen kokoukset pidetään Kellotuvalla. Yhdistyksen hallinnon asiakirjoja säilytetään koulun Kirnu-salin lukituissa kaapeissa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kaikille jäsenille avoimia kuukausitapaamisia pidetään 9 kertaa vuodessa, jokaisen kuukauden kolmantena maanantaina lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja joulukuuta. Koulujen hiihto- ja syysloma aiheuttavat poikkeuksia tapaamisten ajankohtiin. Sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset pidetään kuukausitapaamisten yhteydessä. Kuukausitapaamisiin järjestetään eriaiheisia tietoiskuja, viihde- tai muuta ajankohtaisohjelmaa.

Hallitus kokoontuu 9 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.

Yhdistyksessä on 212 jäsentä (tilanne 11.11.2022). Yhdistyksen nettisivuilta https://kellokoskenelakelaiset.yhdistysavain.fi löytyy jäsensihteerin yhteystiedot. Hänelle voi jättää jäsenhakemuksen tai jäsentiedoissa tapahtuvan muutoksen. Nettisivuilta löytyy myös tulostettava jäsenhakemuslomake. Uusille jäsenille järjestetään syksyllä tervetulotilaisuus.

TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kunnan avustuksista, myyjäisten ja arpajaisten tuotoista sekä muista satunnaisista tuotoista.

Suurimpia menoeriä ovat matkojen ja retkien kustannukset, virkistyksen ja liikunnan kulut sekä tapaamisten ja kokousten kulut.

Toimintaan liittyvien erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä tehdään laskelmat. Hankintoja tehdään tarpeiden mukaan ja varallisuuden salliessa. Hallitus seuraa kokouksissaan talousarvion toteutumista rahastonhoitajan raporttien perusteella.

TOIMINTA

Kerhot

Yhdistyksen toiminta jatkuu suosittujen kerhojen muodossa. Kerhojen vetäjät löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ja heihin voi ottaa yhteyttä tarkempien tietojen saamiseksi. Kaikki kerhot boccia-kerhoa lukuunottamatta pitävät kesälomaa kesäkaudella.

Kellotuvalla kokoontuu kerran viikossa maanantaisin käsityö- ja askartelukerho, kerran viikossa keskiviikkoisin laulukööri ja kerran kuukaudessa muistikerho.

Järvenpään keilahallilla kokoontuu kerran viikossa maanantaisin keilakerho.

Ketterät tanssivat keskiviikkoisin senioritansseja Kellotuvalla. Tanssiharjoitusten lisäksi esiinnymme erilaisissa tapahtumissa ympäri kuntaa ja satunnaisesti ulkopuolellakin.

Lenkkikerho kokoontuu torstaisin kävelemään kylällä tai kiinnostuksen mukaan siirrytään kimppakyydillä kävelyretkelle johonkin mielenkiintoiseen ulkoilukohteeseen.

Boccia-kerho toimii koulun Patruuna-salissa perjantaisin sekä kesäaikaan Roinilan kentällä.

Myyjäiset

Kaksi kertaa vuodessa, pääsiäisen ja joulun aikaan, järjestämme myyjäiset, joka on yksi tärkeimpiä varainhankinnan muotoja. Myyjäisiä voidaan järjestää muulloinkin.

Retket

Hallituksen nimeämä matkailutoimikunta järjestää retkiä edelleen kattavasti. Retket ovat pääasiassa konsertti- ja teatteriretkiä sekä tutustumismatkoja kotimaassa. Kerran vuodessa järjestetään myös hyvin suosittu ns. “Umpimähkä”-retki, jonka ohjelmaa ei etukäteen osanottajille kerrota.

Yhteistyö ja osallistuminen muiden järjestöjen tapahtumiin

Osallistumme keväällä Kellokosken kalastustapahtumaan ja olemme mukana Kellokosken joulutapahtumassa. Edellä mainituissa tapahtumissa järjestämme askartelu- ja käsityökerhon valmistamien tuotteiden myyntiä, arpajaisia tms. tulojen hankkimiseksi. Olemme mukana muiden tuusulalaisten eläkeläisyhdistysten kanssa järjestämässä talviliikuntapäivää. Lisäksi myöhemmin keväällä jäsenistömme osallistuu Tuusulan kunnan liikuntapäivän viettoon.

Sote-toimikunta

Hallituksen nimeämä sote-toimikunta jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-palveluiden kehittymisen seuraamista. Otamme tarvittaessa kantaa esim. lehtikirjoituksin sote-palveluiden toimivuuteen ja kehittämiseen. Teemme yhteistyötä erityisesti Jokelan Eläkkeensaajat ry:n kanssa tuomalla äänemme yhdessä kuuluviin Pohjois-Tuusulan sote-palveluiden osalta.

Muuta toimintaa

Koetamme vaikuttaa myös Tuusulan opiston ikäihmisille sopivaan kurssitarjontaan Kellokoskella. Teemme yhteistyötä opiston kanssa erityisesti ikääntyneiden digitaitojen kehittämisessä. Kellokosken Rantasaunalle järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia. Kevätkirmaus ”Urputus” vietetään Kellotuvalla Urpon päivän tienoilla toukokuussa. Eläkeläisten kirkkopyhää vietetään Kellokosken kirkossa syksyllä. Toimintavuoden päätteeksi järjestetään Joulujuhla joulukuun alussa. Juhlan pitopaikka vaihtelee vuosittain.

TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisessa hyödynnetään yhdistyksen nettisivuja, joilta löytyy runsaasti tarkempaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jäsenistölle tiedotetaan lisäksi kuukausitapaamisissa. Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan syyskokouksen nimeämässä ilmoituslehdessä.

Kellokoskella 11.11.2022

Hallitus

Liitteet