Toimintasuunnitelma 2022

30.11.2021

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eläkeläisten yhdyssiteenä toiminta-alueella, tiedottaa eläkeläisiä koskevista asioista, valvoa ja ajaa eläkeläisten yleisiä etuja ja oikeuksia, järjestää jäsenilleen ohjelmallisia tapaamisia ja viihdytys- ja virkistystoimintaa sekä hankkia jäsenilleen
neuvoja ja ohjausta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen kerhotoiminta jatkuu kunnan omistamissa tiloissa Kellotuvalla, Koulutie 20, Kellokoski. Liikuntaan liittyvät kerhot toimivat koululla ja Järvenpään keilahallilla. Jäsenten kuukausitapaamiset ja hallituksen kokoukset pidetään Kellokosken Yhtenäiskoululla.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kaikille jäsenille avoimia kuukausitapaamisia pidetään 9 kertaa vuodessa, jokaisen kuukauden kolmantena maanantaina lukuun ottamatta kesä-, heinä- ja joulukuuta. Koulujen hiihto- ja syysloma aiheuttavat poikkeuksia tapaamisten ajankohtiin. Sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset pidetään kuukausitapaamisten yhteydessä. Kuukausitapaamisiin järjestetään eriaiheisia tietoiskuja, viihde- tai muuta ajankohtaisohjelmaa. Hallitus kokoontuu 9 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Yhdistyksessä on 216 jäsentä (tilanne 5.11.2021). Yhdistyksen nettisivuilta löytyy jäsensihteerin yhteystiedot. Hänelle voi jättää jäsenhakemuksen tai jäsentiedoissa tapahtuvan muutoksen. Uusille jäsenille järjestetään syksyllä erillinen tervetulotilaisuus. TALOUS Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kunnan avustuksista, myyjäisten ja arpajaisten tuotoista sekä muista satunnaisista tuotoista. Suurimpia menoeriä ovat matkojen ja retkien kustannukset, virkistyksen ja liikunnan kulut sekä tapaamisten ja kokousten kulut. Toimintaan liittyvien erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä tehdään laskelmat. Hankintoja tehdään tarpeiden mukaan ja varallisuuden salliessa. Hallitus seuraa kokouksissaan talousarvion toteutumista rahastonhoitajan raporttien perusteella.

TALOUS

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, kunnan avustuksista, myyjäisten ja arpajaisten tuotoista sekä muista satunnaisista tuotoista. Suurimpia menoeriä ovat matkojen ja retkien kustannukset, virkistyksen ja liikunnan kulut sekä tapaamisten ja kokousten kulut. Toimintaan liittyvien erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä tehdään laskelmat. Hankintoja tehdään tarpeiden mukaan ja varallisuuden salliessa. Hallitus seuraa kokouksissaan talousarvion toteutumista rahastonhoitajan raporttien perusteella.

TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenjuhla Kellokosken eläkeläiset ry:n virallinen perustamiskokous on pidetty Juhlatalolla 18.9.1970, joten yhdistys täytti 50 vuotta v 18.9.2020. Suunnitellut 50-vuotisjuhlat on jouduttu perumaan koronapandemian vuoksi jo kahdesti, vuodelta 2020 sekä vuodelta 2021. Joka tapauksessa jäsenjuhlan järjestämiseen varaudutaan vuoden 2022 talousarviossa. Juhlan laajuus muotoutuu käytettävissä olevien varojen ja toteutuskelpoisten ideoiden mukaan.

Kerhot

Yhdistyksen toiminta jatkuu suosittujen kerhojen muodossa. Kerhojen vetäjät löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ja heihin voi ottaa yhteyttä tarkempien tietojen saamiseksi. Kaikki kerhot pitävät kesälomaa kesäkaudella. Kellotuvalla kokoontuu kerran viikossa maanantaisin käsityö- ja askartelukerho, kerran viikossa keskiviikkoisin laulukööri ja kerran kuukaudessa muistikerho. Järvenpään keilahallilla kokoontuu kerran viikossa keilakerho. Kellokosken koululla Patruuna-salissa seniorit tanssivat keskiviikkoisin. Harjoitusten lisäksi esiinnymme erilaisissa tapahtumissa ympäri kuntaa ja satunnaisesti ulkopuolellakin. Lenkkikerho kokoontuu torstaisin kävelemään kylällä tai kiinnostuksen mukaan siirrytään kimppakyydillä kävelyretkelle johonkin mielenkiintoiseen ulkoilukohteeseen. Boccia-kerho toimii koulun Patruuna-salissa perjantaisin sekä kesäaikaan Roinilan kentällä..

Myyjäiset

Kaksi kertaa vuodessa, pääsiäisen ja joulun aikaan, järjestämme myyjäiset, joka on yksi tärkeimpiä varainhankinnan muotoja. Myyjäisiä voidaan järjestää muulloinkin.

Retket 

Erillinen matkailutoimikunta järjestää retkiä edelleen kattavasti. Retket ovat pääasiassa konsertti- ja teatteriretkiä sekä tutustumismatkoja kotimaassa. Kerran vuodessa järjestetään myös hyvin suosittu ns. “Umpimähkä”-retki, jonka ohjelmaa ei etukäteen osanottajille kerrota.

Yhteistyö ja osallistuminen muiden järjestöjen tapahtumiin

Osallistumme keväällä Kellokosken kalastustapahtumaan ja olemme mukana Kellokosken joulutapahtumassa. Edellä mainituissa tapahtumissa järjestämme mm. arvanmyyntiä tulojen hankkimiseksi. Olemme mukana muiden tuusulalaisten eläkeyhdistysten kanssa järjestämässä talviliikuntapäivää. Lisäksi myöhemmin keväällä jäsenistömme osallistuu Tuusulan kunnan liikuntapäivän viettoon. Muuta toimintaa Koetamme vaikuttaa myös Tuusulan opiston ikäihmisille sopivaan kurssitarjontaan Kellokoskella. Teemme yhteistyötä opiston kanssa erityisesti ikääntyneiden digitaitojen kehittämisessä. Kellokosken Rantasaunalle järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapahtumia. Kevätkirmaus ”Urputus” vietetään Kellotuvalla Urpon päivän tienoilla toukokuussa. Eläkeläisten kirkkopyhää vietetään Kellokosken kirkossa syksyllä. Toimintavuoden päätteeksi järjestetään Joulujuhla joulukuun alussa. Juhlan pitopaikka vaihtelee vuosittain.

TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisessa hyödynnetään yhdistyksen nettisivuja, joilta löytyy runsaasti tarkempaa tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jäsenistölle tiedotetaan lisäksi kuukausitapaamisissa. Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan syyskokouksen nimeämässä ilmoituslehdessä.